20:29:19 @gorou12@mstdn.pokete.com
icon

(※プロセカ公式放送)

20:28:56 @gorou12@mstdn.pokete.com
icon

わーーニャン生だーー!!!!!