00:02:38 takimura@​:misskey:​.dev​​:spi: @cv_k@misskey.dev
icon

昨日の:misskeyv11: Misskeyの活動ノート : 45781(+5) (Rate : 39.058)
フォロー : 487
フォロワー : 936
https://misskey.tools